Korte pjes kale kutjes nl

korte pjes kale kutjes nl

..

Betaling in natura sex grote neger lullenkorte pjes kale kutjes nl

..


Lul likken tranny gratis


Van N 50 Tweede lidwoordvorm vrouwelijk gebruikt na een voorzetsel. A g'n kirk aan de kerk. Tweede lidwoordvorm mannelijk gebruikt na een voorzetsel. A g'ne pool aan de poel. Hieër m'ne God van Aoke, wie zit dat keend die bee! Heer mijn God van Aken, hoe zet dat kind die benen. Een uitbreiding van "mijn god! N 50 41 Övver S'nt-Piëter, neet övver Väöësj Langs waar ga je? Via spv, niet via Veurs. Ten offere goeë HV kw17 Ten offer gaan. Wie geet 't mit dich?

Hoe gaat het met je? Geut mer Ga maar; als men iemand bijvoorbeeld in een winkel voor wil laten gaan. Vertèl 'ns wie dat gegange haat Vertel eens hoe dat is gegaan.

Dat zunt gój, wèts te! Dat zunt de gój Dat zijn de goede. Gezegd van personages in de film, de helden tegenover de bandieten. Die noemt men dan de sjlèchte. De gój kamer, de gój plaatsj De goede, beste kamer.

Een sjieke woonkamer die enkel bij feestelijke gelegenheden of hoog bezoek gebruikt werd. Good keend, go vrow, goje maan Goed kind, vrouw, man.

G'n göt aaf Langs de goot af. Hae liet in d'r graaf Hij ligt langs de kant van de weg, in de talud. Hae liet in 't graaf Hij ligt in het graf. Ich bèn al driej daag graam Ik ben al drie dagen hees. Daarom werden paarden of schapen bij  of na koeien als begrazer van dit gras gebruikt. Heej a g'n grens Hier aan de grens. E greunt, 'ne greune, 'n greun zelfst. Voor de -t bij e greunt, vergelijk met de -s in het Duits: Greunewjeg, aan d'r moe: E groeët, 'ne groeëte, 'n groeëte zelfst.

Zeker als de boer nog extra bemesting toedient, is dit het jonge, eiwitrijke gras waar de koeien zich te barsten aan eten en 'buik'- of beter penspijn en 't schijt van krijgen. Dae haat veul groond Die heeft veel grond, landeigendom. Op 'ne groond, op d'r groond mod. Go groond Goeie grond, bebouwbare aarde. Op de groskès houwe Op de dikke trom slaan. Vör de groeëte broonk houwe ze in Sint Pieëter ng groskès op raar Voor de grote processie hadden ze in Sint-Pieters-Voeren een dikke trom op wielen.

Er zijn er die zeggen Er zijn veel mensen. Ee g'n han In de handen. Me is neet zoe aod wie de heng, mè wie de teng Men is niet zou oud als de handen, maar als de tanden. Van d'r haas gepoept 'ne hele snelle, snel uit de voeten maken. E hael sjtök laer Een hard stuk leer    Hael kalle Hard spreken, ook figuurlijk. Ich haef, doe hifs, hae hift. Hae sjnapde zich 'ne kuul en heef nao die nötse priej Hij pakte snel een stok en sloeg naar dat vieze beest.

Hagelster, Hagelsjte of Hagelsjter, op -: N 50 42 De houding van een douanier die zich verstopt, om op het gepaste moment tevoorschijn te springen en iemand staande te houden. Ich hak, doe haks, hae hakt.

Raamwerk aan de voor- en achterkant van een hooiwagen om te beletten dat hooi- of strobalen er af vallen en om te kunnen stapelen. Men wedijverde om ter mooist te stapelen en zeker in een goed verband, zodat de geladen wagen de soms hobbelige weg naar huis overleefde.

Mit hamer en bètel Met hamer en beitel. Wordt in moe nog gedaan tijdens de kermis. Vroeger een levende haan, nu een dode gans.

Doe hings Jij hangt. Niet zo kwaad bedoeld. N 50 43 Wie ouwer d'r bok, wie heller 't haoën Hoe ouder de bok, hoe harder het gewei. Ieëme op zieng häöën gaeve Iemand aftroeven, slaag geven. Es te neet maks das te voet köms hou ich dich op dieng häöën Als je niet maakt dat je weg komt, sla ik je op je kop. E klè höpke Een klein hoopje, een klein lief kindje. De halfwin baatte een kasteel hoeve uit met verdeling van de opbrengst tussen de heer en de uitbater.

Tössje häökskes Tussen haakjes. Dat liekt in wiej häök Dat ligt hangt in verre haken. Dat is nog lang niet zeker, er kan nog van alles veranderen. Pas wanneer deze pot omviel kwam de ziel weer vrij. Ich haol, doe heuls, hae heult         Haole Graaf: Dan häöpt 't zich Dan wordt het meer.

Ee g'n haor In de haren. Hose broek , deens: Haoze sjtoppe Sokken stoppen. Die haat völ hoat vör g'n däör Die heeft veel hout voor de deur, rondborstig. Doe bes 'ne hardi, dich! Jij bent een dappere, jij! Haren, met hamer kloppend het zeisblad scherpen en dunner maken. V'r geunt nao heem, v'r geunt op heem a orig.

We gaan naar huis. Een bezempje van 20 cm, gemaakt van dunne wortel bijeen gebonden. Dit voorwerp diende vooral om het melkgerief schoon te maken.

Dat is e helt Dat is een meisje met een hard karakter. Hèl vlot Heel snel. Hel mich dat nog 'ns Doe dat nog eens voor mij. Dao heb ich op geheld Daar heb ik op gezwoegd. Hèllige nach Heilige nacht, Kerstavond, de avond voor Kertmis          hèllige: Op g'n Plaank drage ze helpe a g'n brook Op de Plank dragen ze bretellen aan de broek. Als je steeds maar vraagt voor gratis hulp kent men het woord helpen op het laatst niet meer, krijg je geen hulp meer.

Helsj zieë Begerig zijn. Zich hensjele Ruzie maken met elkaar. Dae haant ze nao Hermal braat Die hebben ze naar het ziekenhuis in Hermalle gebracht. Ee d'r herres In de herfst. De uitgang -ter betekent boom gelijk dendro en het eng.

Stamppot van drie delen aardappelen, één deel appelen en één deel gebakken uien. Dao wurd e zoeväöl hingemakt Daar wordt zoveel werk van gemaakt V'r sjtunt hie in d'r hinger We staan hier in de weg. Ich höb, doe has, haeë haet, d'r höbt      Hocks: Hockse driete ee g'n bokse Hocksen schijten in hun broek, kinderscheldrijm.

Op g'n hoeke Op de hurken. Ee g'n hoes, um g'n hoes, ater g'n hoes In huis, om het huis, achter het huis. Nao g'n hoes eroet goeë Naar buiten gaan. Mienge vinger klopt wie 'n hoesklok Mijn vinger klopt als een huisklok, bij een ontstoken vinger.

Want dan komt er weer voldoende water om de molen te doen draaien. In België en Frankrijk zijn er vele plaatsnamen als Hout-si-plout.

Väöl hoevaat op 'ne zak Veel gepronk. Hoevaerdigheed brink dich dèk väöl elend Opschepperij mondt dikwijls uit in ellende. Maat met een inhoud van een halve liter. Blaos mich op 't höjt Je kunt me wat.

Een bos hooi in een emmer kokend water en een half uur laten trekken. Drie maal daags een emmer in plaats van de melk. Ook nadat er medicijnen beschikbaar kwamen, werd het advies nog dikwijls gegeven. Hollender, braobender, sjpekvraeter, koekoek! Hollander, Brabander, spekvreter, koekoek!

Hae wónt op 't Hollensj Hij woont in Nederland. A g'n honestel Bij de kippenstal. D'r hook um De hoek om. Gaef 't an de hoondere Geef 't aan de kippen. Ater de hoonder a Achter de kippen aan. Zoe kraank wie enne hoonk Zo ziek als een hond. Wen's te bie d'r hoond sjlöps, dan vings te de vluë Als je bij de hond slaapt, loop je de vlooien op. Slapen onder één deken, geeft dezelfde streken. Op d'r hoond kaome Zich in zijn plan vergist hebben en de gevolgen dragen. An d'r hoond Aan de hond, maar ook: Doe klènge höppel Jij kleine deugniet, kleine uk.

E zön dieke wèsp Zo'n dikke wesp. Tegenwoordige omschrijving van de hoornaar, omdat men de naam van het insect niet meer kent. D'r Hösj Aanduiding van een persoon met de naam Heusschen. Hod ze op ee Houd ze op elkaar, kop dicht, bek dicht.

Hod dich, hod uch good Hou je, hou u goed. Hod dich good gezaote Hou je goed gezouten. Hae wirkt dat 't huult en mölt Hij werkt dat de stukken er af vliegen JN. Doe huërs of doe huësj. Dan laot ich dich get huëre. Dan laat ik je wat weten. Luister eens hier du: Huuj d'r daag Heden ten dage, zie allewiel. Dieësdeg Wat voor een dag is het vandaag? De hoeveelste is het vandaag? Dat wuur nog 'ns 'n gooi iedei Dat was nog eens een goed idee.

Onder de boeren is er onzekerheid over het feit of deze dieren "an de keu zoeke" bij de koeien melk zuigen. Ieëte make Eten klaarmaken. Noon make middageten klaarmaken. D'r iegel vange De egel vangen. Vreemde vrijers uit Sint-Marten of Moelingen werden beet genomen. Iemand scheet in een hoed, die onder een haag geplaatst werd.

Kwam er een vreemde vrijer langs dan werd die uitgenodigd de egel te vangen. Hei jóng, kóm 'ns hie. Dörfs dich dae iegel oonder dae hood te pakke? Hee jongen, kom eens hier. Durf jij die egel onder die hoed te pakken? Heel voorzichtig voelde de jongen onder de hoed en kon ook meteen weer terug naar huis. Vergelijk met 't loopmasjieng. Ieng, a g'n -: De Einde betekende in de middeleeuwen afsluithek als veekering, vergelijk met 'omheining' en 'heinde' 'dichtbij' in de uitdrukking 'van heinde en verre'.

Omdat we 'a g'n Ieng' zeggen is het duidelijk dat het de Einde is en niet het Einde! Schrijnemakers, Codex Nederlands-Limburgse toponiemen , blz              iers moe: Omdat we 'a g'n Ing' zeggen is het duidelijk dat het de Einde is en niet het Einde!

Schrijnemakers, Codex Nederlands-Limburgse toponiemen , blz             Ingerveld, 't: Op de jaad goeë Op jacht gaan. De jaad ès op De jacht is open. Da's niks mie jaad Dat is niks meer waard.

Zich get van z'ne Jaan make Veel ophef maken. Hebs te jarpele geplaant? Heb je aardappelen geplant? Commentaar als je je schoenen uit doet en de dikke teen komt door de sok heen.

Dae jas ziet oet of went d'r hoond 'm ee g'n koont hèj gehad Die jas ziet er uit alsof de hond 'm in z'n kont heeft gehad. Op de jats zieë Op stap zijn. Jetteke Haccourt-Weustenraad, kruidenierster in Veurs. Wie-te joonk waor Toen hij jong was. Gèt va Judas nao Pilates lope Wat van Judas naar Pilatus gaan, doelloos van hier naar daar gaan, rondtoeren.

Dómme kaal Domme praat. Kaal van de luuj Kletspraat. Loeëze kaal Praat om iemand om de tuin te leiden. Die kaar is èrg kaduuk die kar is erg krakkemikkig. Die koo is semmelig kaduuk die koe is tamelijk ongezond.

Sjtrange kaffee Sterke koffie. Pleintje achter voormalige boerderij in Teuven centrum, heden restaurant Moeder de Gans. Dan eerder sjpraeëke mod.

Kalle wie die va Voere of wie ee Voere Spreken zoals die van 's-Gravenvoeren of zoals in 's-Gravenvoeren. Mit kalle versjteet me zich Met spreken krijgt men een goede verstandhouding.

Dae waor daovan an't kalle Die had 't er over. Neutraler dan "kap" dat misschien een beetje denigrerend is. Sjrief 't op in dienge kalpeng Schrijf het op in je boekje. Hae haat gènge kamaow ee Hij heeft geen fut. De gój kamer De goede kamer. Mit de kamjöngskes sjpaele Met de vrachtautotootjes, speelgoedautootjes spelen.

Hae haat neet väöl kamouw ee Hij is niet erg levendig. Dat is inge dae haat kamouw ee Dat is iemand die moed heeft. Café, feestzaaltje, kantine bij camping Rusticana in Moelingen. Het begint koud te worden. Infectie na eenverwonding waarbij veel avitaal weefsel ontstaat b.

Met risico op amputatie. Övver de kaoëd sjtoeë Over de koord staan, dwars liggen. Komt van het beeld van een aangebonden koe die onwillig met een poot over het zeel aan de voorkant gaat staan, buiten haar terrein.

Deze naam schijnt te wijzenop de "hebzucht" van het diertje de veldhamster. Men vergelijke met het Nederlandse "Geldwolf". Käöëte Kieëre, a g'n: Es 'ne witmaan mit kènger 'n nuuj vrow trowde, da how me twiefels of dat waal good kaom   Een koe likt geen vreemde kalveren: Als een weduwnaar met kinderen een nieuwe vrouw trouwde, dan had men twijfels of dat wel goed kwam.

Hae zaat hae kieëm Hij zei dat hij kwam, hij zei dat ie zou komen. Dóch de kap aaf Zet je muts af. Rochuskapel op de Plank. Went 't rent bie d'r pasjtoeër, dröppelt 't bie d'r kaplaon Wanneer het regent bij de pastoor, druppelt het bij de kapelaan, de een heeft voordeel van de voorspoed van een ander. Kapot goeë van de kou Sterven van de kou. Aan de voorpoot groeit de binnenste teen harder en krom, aan de achterpoten is dat de buitenste teen.

De bende va kartoesj Bedne deugnieten. Kasjtieële make Kastelen maken, als er regen in de lucht hing tijdens de hooitijd, werd het hooi op kleine hoopjes ca. Zo werd enkel het bovenste deel nat, en droogde dan ook weer snel op. Mak toch neet zoeväöl kattepoekele maak toch niet zoveel moeilijkheden, doe toch niet zo moeilijk.

Króm kinger pese óch! Scheve zaken deugen ook. Kinkers, lastpaardjes met aan weerszijden een mand. Ee 's-Gravevoere nao 'n geboerte waor dat neuge daag ee ge bèd, daonao gong de vrow heure keerkgaank doeë, ummer der ierste kier dat ze op g'n sjtraot kaom. In 's-Gravenvoeren na een geboorte was dat negen dagen in het bed, daarna ging de vrouw haar kerkgang doen, steeds de eerste keer als ze op straat kwam. Doe bès 'n groete keëts, mer doe gefs gee leech Jij bent een grote kaars, maar je geeft geen licht, gezegde tegen iemand die je in het licht staat.

Ee g'ne kelder In de kelder , d'r kelder ee De kelder in. Kelders i genne Pley, wijnmerk van Jean-Marie Ernon uit sgv. Dient dan nog als koeienvoer. Kètte, ee g'n sgv: In de Stashaag zwierf een spook helemaal omhangen met lange koekettingen. Dit wegje lag in 't verlengde van de Loesberggets Lusberg en men noemde het de Keunkelgets. Op 'ne vieze kieër Eens heel onverwacht.

Dao han ich neet mie nao gekaeëke Daar heb ik niet meer op gelet. E kiet havver Een korrel haver. Hae kräg zich e kiet of drie, gee kiet Hij nam zich een korrel of drie, helemaal niks.

Gee kiet vertroewe Geen greintje vertrouwen. Blief op dienge kievief Blijf op je hoede. Kermis in betekenis verruimd: Da hot v'r kirmes dan houden we een familiefeest onafhankellijk van de dorpskermis.

Vör de kommuunje van d'r Zjaak zeet 'r op d'r kirmes gerope Met de communie van Jaak zijn jullie voor het feest uitgenodigd.

Kirmes ee g'n höl Kermis in de hel, als de zon schijnt terwijl het regent. Nao de kirmes naar de kermis. Ze liet 't kaof sjtoon, want 't waor tied veur nao de kirmes te goon.

Het is allemaal wat zei Bet, het is me wat , en gaf de geit wat, ze liet het kalf staan, want het was tijd om naar de kermis te gaan, een versje moe dat al eens gezegd wordt in gezelschap als men even stil valt met praten.

Kirmes in de hèl Kermis in de hel, als de zon schijnt terwijl het regent. Langs gewestweg nabij Hagelstein, m richting Magis. Klabberdows, dao laog ich Plots lag ik daar. Klamme vör sjtacheledraod a g'ne paol te naegele Krammen om prikkeldraad een aan paal te nagelen.

Dalik kries te klatse op dien batse Dalijk krijg je klappen op je billen. Pierre, zèt de klauwe ee g'n aeëd, 't geit neet väöroet!

Madam Vreuls van g'n Eiken zei dat vroeger tegen haar man als ze de kruiwagen langs de holle weg omhoog duwde en hij de kar trok. D'r klauw van e mèlkmassjieng De klauw is het onderdeel waaraan de vier zuigspenen zitten. Dieke klauwe Dikke, zware stenen. E kleesper wiefke, vröwke, menneke Een tenger wijfje, vrouwtje, mannetje. Bijna een staande uitdrukking. Zoondigse klèjer, gooj klèjer Zondagse kleren.

Däör de waeëkse klèjer, wirkklèjer Door de weekse kleren, werkkleren. E klèngt, 'ne klènge, 'n klèng zelfst. Vogels werden gevangen met een getralied bakje, waarvan het deksel kon dichtklappen.

Ee g'n heng kletsje en op de batse of op de vot kletsje In de handen klappen en op de billen of het achterwerk slaan. En ich de kloeëten op En ik maakte dat ik weg kwam D'n örreme kloeët De arme zielepoot. Laot dich mer neet kloeëte Laat je maar niet voor de gek houden. Dao han ich mich gekloeët daar heb ik mezelf gekloot. De mèlk kloetsjt in zienge boek De melk klotst in zijn buik.

Sjnook, sjpook, driet in d'n brook, da bès te zoondegs klook! Senterklaos, pees ee g'n haos, sjiet in d'n brook, da bès te zoondegs klook! Dóch d'ch get op d'ne klutsj Zet wat op je hoofd. Hierin komt knap van het middelnl. Laeg knabbe ater g'n raar Leg stukken hout achter de wielen. Uitgehold stuk tak, waarin een houten pin past, en waarin vooraan een stop word gestoken. Bij comprimeren van de lucht in de buis door vooruitstoten van de pin ontstaat een overdruk. Als de stop het niet meer houdt ontstaat een knal.

Ich sjtoeët mich ming knäöëk aoëpe Ik stoot me mijn handen kapot. Ich bruuj nog mit dieng knäöëk de paeren oet g'ne boom Zwijg jij ouwe! Ik gooi nog met jouw botten de peren uit de boom. Nao g'n Knap op. Da bruje ze e knepke ee g'n sjaol Dan smijten ze een vijf centiemstuk in de schaal, bij de collecte in de mis. Wen's te 'ne knien wils vange, mos te 'm zaot op d'r sjtoets liegke Als je een konijn wilt vangen, moet je hem zout op de staart leggen.

Als je zover geraakt, kun je hem ook zo pakken, dus    als je mensen of taken behoedzaam benadert, lukt het dikwijls gemakkelijker om iets voor elkaar te krijgen.

Kniengshaag, a g'n, of Knienshaag: Percelen links en rechts van de Knipkesweg, van Verloren Kost naar Kwinten. Doer merg en knoeëk Door merg en been. Doe kuns get knóttere Jij kan wat mopperen. Ouwe knótterpót Oude zeurpiet. Bruuj get knule n'op 'e vuur Smijt wat stukken hout op 't vuur. Tösje twellef en eng, is aal 't koed op geng sgv Tussen twaalf en een is al het kwaad op gang, na middernacht gebeuren de slechte dingen. D'r jongeskoer en d'r metsjeskoer De jongens- en de meisjesspeelplaats.

Is actiever dan fr: Ieëme'n op koerang zitte Iemand iets aanleren. Koers vare Wedstrijd rijden, met name fietsenrennen. Hod dich koesj Hou je rustig. Kokeleboom sjloeë De koprol doen. Kokkerel mit sjmik Speeltol met zweep. Hae zit op 't kolleesj ee Waezet Hij zit op het college in Wezet. D'r büro van de kómmieze Douanekantoor, grenskantoor. Te kommunie goeë mod. Bijnaam voor fotograaf Cerfontaine uit de Vitschen, 1e helft 20e eeuw. Hij had de gewoonte iedereen die poseerde een beetje te dirigeren: Wat haas te noe wèr agevange, konkernool?

Dat mos te neet doeë, mie konkerneulke Wat heb je nu weer gedaan, deugniet? Dat moet je niet doen, mijn deugnietje. Gevormd uit conifeer, dennenbos. Ich goon oeë d'r könning te voot geit Ik ga waar de koning te voet gaat, naar het toilet. Als de hoogdrachtige koe bij het liggen de binnenkant van de vagina uitstulpte besmettingsgevaar! Aeët dich e sjtök kook, krieg ich mich nog e keukske Eet je een stuk taart, neem ik mij nog een koekje. Het wordt nadien geploegd dwars op de langsvoor.

Doe kals wie Pieëtres ee g'n koreente smv Jij geeft gefantaseerde informatie. Wie Powles ee g'n koreente dpl Verstrooid. Beide gezegdes lijken hun oorsprong te hebben in de "brieven van Paulus aan de Korinthiërs". Op kot zitten Op studentenkamer wonen.

Kóm neet te köt bie Kom niet te kortbij. Doe has 'n kragk of die kies 'n kragk Je hebt een krakkemikkige of je krijgt een krakkemikkige, vroeg of laat krijgt iedereen zijn hulpbehoevende. Um d'r kraom Rond het huis. Krepkes mit appel Uitgebraden spekjes met appel. Die van d'r kras De vuilnisophalers. Moesj krasj verbastering van "bouger la krasse.

Dooch dich 'n kravat ee Doe je een stropdas om. D'r kreeg va vèttieën achtieën De oorlog van ' Va vör d'r kreeg Van voor de 2e w. Vertèlle övver d'r groeëte kreeg va Vertellen over de grote oorlog Die kreem van hienieëve Die zeug van hiernaast, scheldnaam.

De krengde a g'n beum Boomziekte. Krèt d'r jóng neet Pest die jongen niet zo. Door op nadrukkelijke wijze een stuk vla op te eten, terwijl de ander geen heeft. Dat ès de luuj krète Als iemand op verschillende manieren huis, kleren, Doe krèts, hae krèt. Zit hie 's 'ne kriebel Zet hier eens een kriebel, handtekening.

Krieg dich e bölke Neem je een snoepje. Ich krieg, doe kies of doe kries, hae kiet of hae kriet. Ich ha gister 'ne breef kraege Ik heb gisteren een brief gekregen. Kried uch aaf, 't ès riestevlaam Bedien u, het is rijstevlaai. Ook humoristisch bedoeld als er helemaal geen vlaai is. Krieg mich de vlaam 'ns Haal mij eens de vlaai. D'r William kiet 45 William wordt 45 jaar.

Väöësj is käöët a g'ne Krindel Veurs ligt kort bij de Krindaal. Nao kristelieër goeë Naar de catechismusles gaan.

Ich kroep kroe~p , doe kruups, hae kruupt. Oonkroed kroewe Onkruid wieden. Has te krómpiere geplaant? Als je je schoenen uit doet en de dikke teen komt door de sok heen    Krómpiere sjölle Aardappels schillen. Wat bes doe krötteltig huuj Wat ben jij kregeling vandaag. Ee g'n krözjelesjtruuk In de kruisbessenstruiken. Zich e kruuts make. Zichzelf een kruisteken maken. Op 't kruutspeunt Op het kruispunt. Pas op, of doe kukels dao vanaaf!

Pas op, of je dondert daar vanaf! Kuulsjes, ee g'n -: Dat is 'n kuum, die! Dat is een vrouw die altijd iets op te merken heeft. Kwaeëte a g'n heng Eeltplekken op de handen. Kwaeëte a g'n vingere Eeltplekken op de vingers. Kwaeëte oonder g'n erm Eeltplekken onder de armen gezegd van iemand die niet graag werkt. Kwakhaag, ee g'n -: Die haant kwatsj middee Die hebben ruzie met elkaar. Kwètsj dich de krompieëre prak je de aardappelen    De paere waore gaans gekwètsjt wie ich heem kaam De peren waren helemaal geplet toen ik thuis kwam.

De kapotte kat mèt de kwettelen oet De dode kat met de darmen eruit. De vrouwen van de raad van elf van de Böschuule, carnavalsvereniging van Teuven. Vör te laache Om te lachen, voor de grap. Dat waor 'nt vör te laache Dat was niet om te lachen, was ernstig, kwam hard aan. Dat zów vör te laache zieë! Dat zou om te lachen zijn, dat is belachelijk! Da laach-se dich kapot Dan lach je je dood.

E laamt, 'ne lame, 'n laam         laamp lèmpke of lèmpsje, laampe: Doe bès te sjlum veur op 't laand, doe mos 't water op Jij bent te slim voor aan wal, jij moet gaan varen.

D'r lange De lange, persoonsaanduiding. E langt, 'ne lange, 'n lang zelfst. Zèt d'r tv 'ns get laanksemmer! Naamsverandering onder invloed van een verkeerde benaming op een topografische kaart. Haol 'ns 'ne laeëpel vör d'r Zjeng Haal eens een lepel voor Jean. Doe has e fie laeëveke Jij hebt en mooi leventje, zorgenloos, hoeft niet te werken. Laege zak Lege zak, vloeknaam. Doe les, hae laet, d'r laet. Ich laef, doe lefs, hae left. Ich laes, doe lus, hae lust. Noe haant v'r bezeuk gelaje Nu hebben we bezoek geladen, ongenood bezoek dat niet snel van opstappen weet          laje loeëd, gelaje: Laaj de kaar 'ns Laad de kar eens.

Die hant get hoevaat gelaje Die hebben nogal wat hovaardigheid bij zich    Da has t'm óch gelaje Dan heb je hem ook geladen. Als je hem te zeer aanhaalt, zit of loopt hij je ook in de weg. Ich laaj, doe lits, hae lit, d'r laadt. Ich loeëd, doe loeëds, hae loeëd, v'r loeëte, d'r loeëdt. Dat paeëd laamt dat paard mankt. Lang mich d'r raeëk 'ns Geef mij de hark eens aan.

Da kries te èng gelangd Dan krijg je een oorvijg. Doe bès of hebs 'n langmoel Je bent een opschepper of gedraagt je zo. E laoëk is e laoëk Een gat is een gat. Ee ge laoëk In het gat. Daeër zeet mich läöne Jullie zijn nietsnutten. Da gunt ze nao d'r dins vör e lepke te laege Dan gaan ze naar de dienst om 5 centiem in de schaal te leggen bij de offergang.

Wat zuus doe gelebsjt oet! Wat zie jij er belabberd uit! An de mèlk lebsje Aan de melk likken. E lift, 'ne leve, 'n leef  zelfst. E leme huuske Een lemen huisje, vakwerkhuisje. Die ko haat de leier opvraeëte Die koe heeft de ladder opgevreten: D'r angs op e lief jage De schrik op het lijf jagen. Zich liegke Liggen gaan. E loeëk ee d'r daag Een gat in de dag. Ich sjtoeët dat loeëk toe Ik gooi die kuil dicht, vol. D'r  loeëze sjpaele Zich dom!

Ee g'n loeët In de lucht. Dörch g'n loeët Door de lucht. Dat kaof es loer het kalf is vertraagd in zijn reacties. Van dit waer waeë-s-te loer Van dit weer word je neerslachtig. Vreemde vrijers uit buurdorpen die 's Gravenvoeren binnenliepen werden bij kraag en broek gegrepen. Zo werd er met ze verder gelopen richting de Voer. Met een nat pak konden ze terug naar huis. Vergelijk met d'r iegel vange. Dao is get loos Daar gebeurt wat, daar is heibel.

Lopen gaan, er vandoor gaan, wegrennen. Ook figuurlijk, bijvoorbeeld als het stinkt of een relatie verbreken.

In Moelingen kènne de luij sjeef lore in Moelingen kunnen de mensen scheef kijken, figuurlijk, verwijtend of uit jaloezie          losj of lodsj: Boeëne löte bonen doppen. Löts vèlt ee g'ne pöts Straks valt in de put, van uitstel komt afstel.

Die va Luuk driete va truuk Een weinigzeggend rijmpje, om de draak te steken met de Luikenaars. Ich sjtoeët mich dat ee g'n maal Ik steek me dat in mijn zak. Maarja, Majja of Maj: Nao g'ne maat Naar de markt. Op g'ne maat Op de markt. Vue sur Maer Zicht op Mheer, klinkt als zicht op zee, een vakantiebestemming voor thuisblijvers. Hae makt zich niks d'roet Hij laat zich er niet door uit zijn geestelijk evenwicht brengen.

Ich maak, doe maks, hae makt. Wie maks te 't? Hoe maak je het, hoe gaat het met je? Bóttermèlkse makkei is get pittiger es makkei va aafgedriejde mèlk Witte kaas gemaakt van karnemelk is wat pittiger dan witte kaas gemaakt van afgeroomde melk.

Mallig de hellef Ieder de helft. Ee g'n Malt In de Malt. E gaans deel man Mannen. Manjebo a g'ne -: Die mankere mich Die heb ik niet erbij. Liene maogt, mèh waal truuk gieve! Lenen mag, maar wel terug geven! Op een bord met drie concentrische vierkanten waarbij de zijden op de helft met elkaar verbonden zijn en de hoeken en snijpunten bezet worden met 2 x 9 speelstukken. Hae haolt zich get oet g'n marmiet Hij vertelt iets wat hij fantaseert. Bier met een scheut cola.

Op ze meester kaome Ondervinden dat men niet doet wat men wil. Z'n aege meester eigen baas. Aafgedriejde mèlk Afgeroomde melk. Hae mèlkt de ko väördat d'r boer in de wei is: Hae geet vrèmd mit 'n getrowde vrow Hij melkt de koe voordat de boer in de wei is: Hij gaat vreemd met een getrouwde vrouw.

Ouw mem Zeveraar, zeurkous. Ee Täöve hat zich ènge doeëd gemèngeld   In Teuven heeft zich iemand dood geschud, als serieuze grap gezegd als iemand te lang de kaarten schud. Vooral van belang bij het koejónge waarbij ervaren spelers de kaartvolgorde van het vorige spel proberen te onthouden. Voere alaaf, Oakergats en de Sjtadshaag. Voere alaaf, Sjietekamer en 't Wit Pjaard.

Oeze heemet dat es Voere, joa Voere alaaf. Refrein van het carnavalslied van De Waggellerre Eigen schrijfwijze        menukaat: Als een meid of knecht in dienst genomen werd betaalde de "heer" als bezegeling van de afspraak een "mè-penning".

Dit was doorgaans een vijf-frank-stuk. Als de meid of knecht niet kwam opdagen dan moest dit geldstuk teruggegeven worden. Maar niet heus, bijvoorbeeld na een belediging of benadeling. Wèts dich wat dae zienge mestie is? Weet jij wat zijn beroep is?

Ee g'nne mèts In maart. Dan zèt v'r dem in te mids Dan plaatsen we die of hem in het midden. In te midde In het midden. Vaeër mienke Wij meenden. Nog 'nt vör 'n miljoeën Nog niet voor een miljoen. Minuutsje of uun minuut fr: Wat d'r kop vergit mótte de bee misgaele Wat het hoofd vergeet, moeten de benen ontgelden.

Ich han d'r mismood Ik voel me mismoedig. Soms in 't Frans gezegd: Mit en mit haat 'n al z'n kammeraote verlaoëre Stuk voor stuk heeft hij al zijn kameraden verloren. Mit en mit és dae gaanse 'n hook groond van häöm waoëde Beetje bij beetje is dat hele stuk grond van hem geworden. Hottentotte mjeule, v'r rije nao de meule, v'r rije nao d'r Roejebösj, op 'ne dieke kwakvrösj.

Misschien wordt reidansen bedoeld. Maar ook in Moelingen gebruikt men vware voor rijden in tegenstelling tot Maastricht. Op 'ne kwakvrösj kikker zou men dan vware? Hae heef 'm piefedepaaf ee g'n moel Hij sloeg hem bam-bam op zijn bek. Wen's te te good bès, wes te van de muus opvraete Als je te goed bent, word je door de muizen opgevreten. Twei mond laej Twee maanden geleden. D'r mond is roeëd De maan is rood. Die kreem is zich good an 't bajere in d'r mooj. Ze is nogal begaid Die zeug is zich goed aan het baden in de modder.

Ze is nogal vies. Hod dich moonter Houd je goed, houd je gezond. Moorzellig alleng Moederziel alleen. Doe vieze möp Jij viezerik! Dae is mörg, dae is vaeëdig Die is bekaf, die is helemaal op. De krompiere zunt mörg De aardappelen zijn gaar. Wie mösje op 'ne haop terf Als mussen op een berg tarwe, als de kippen er bij. Good gemötsjt Goed gemutst. Sjlaag van de meuële Slag van de molen, niet normaal. Iemes murg kriege Iemand vermurwen. De naas nao De neus na.

Op 'n naas Op de! Deep ee g'n naat Diep in de nacht. Al daag naat Elke dag nacht, altijd miserie en ellende. Rechde naeve moe Rechte, directe neven. Kóm neet te nao Kom niet te kortbij, nabij. Nao gaen zie goeë Doodgaan, sterven.

Ich höb d'r hik - Ich höb d'r kik. Ich höb 'm noe - Ich höb 'm daan. Ich gieëf 'm aan - M'ne naobermaan. Versje om van de hik af te komen. Ee näögetieënhónderd en In negentienhonderd zoveel. Hae let sjtillekes nao hij houdt er langzaam mee op.

Hae haat mer näölekes gekäeke Hij heeft maar nauwelijks gekeken. Dat waor mer näölekes Dat was maar op het randje.

Naovenant mit wae dat's te kals Naargelang met wie je spreekt. Dat is naovenant Dat is naargelang het uitkomt. Baeëter d'r kop nat dan veut in d'r prat Beter het hoofd nat, dan voeten in de modder, Beter onmiddelijk bekennen dan achteraf in de penarie zitten. Laeg dat neer Leg dat neer. Lot de kaar neer Kiep de slagkar neer. Ich wèt 't 'nt Ik weet het niet. Anal fucking my hot stepsis.

Gezwollen klitje door masturbatie. Prinsesje ontwaakt met een harde lul in haar gleufje. Stiefzusje doet een pervers voorstel. The Ultimate Girlfriend Experience. Elsa wil lekker liggen. Heb je tijd om me even snel in m'n kontje te neuken? Latina tiener raakt de juiste noten. Brunette beauty vingert zichzelf klaar.

Kinky Muff Diving Lesbians. Klein yoga kutje heeft sexy moves. Krap 18 jarig kutje word snoeihard geneukt door een grote lul. Man houdt het niet lang vol met haar strakke poesje. WoW Maria Just Perfect. Strak kutje op de massagetafel genomen. Kleine Elsa houdt van grote piemels.

Blonde Lesbi Milf en Tiener. Sensual Play With Alex Grey. Paula Shy, but not today. Een creampie op de dag voor haar verjaardag.